Groep 1 & 2

Er wordt heel wat af gepraat bij ons in de groep....gesprekken in de grote kring, kleine kring, tijdens het werken en buitenspelen. Er zijn kleuters die uit zichzelf veel vertellen en bij andere kleuters is het goed om eens bewust een gesprekje aan te gaan.
Daarom is het belangrijk om als juf goed te kijken en te luisteren naar kinderen. 
Om meer van de kinderen te weten te komen, heb ik afgelopen periode met alle kinderen gesprekjes gevoerd.
In deze gesprekjes ga je in gesprek over de ontwikkeling, niet alleen de cognitieve ontwikkeling (wat ze willen leren) maar ook het welbevinden van een kind. 

Geen enkel kind is hetzelfde, ze leren op hun eigen manier en ze leren ook niet allemaal in hetzelfde tempo. Ieder kind wil leren en kunnen wat volwassenen en kinderen om hen heen ook kunnen. 
Ik heb gemerkt dat elk gesprekje anders is. Dit is afhankelijk van het kind en in hoeverre ze hun gevoelens en behoeften al kunnen aangeven. Zeker bij kleuters moet dit soms nog groeien. Maar kleuters kennen zichzelf goed en kunnen op hun eigen manier aangeven wat ze willen leren en hoe zij zich voelen. 
"De een wil leren strikken, de ander tot triljard te tellen. De een vindt het leuk om te puzzelen, de ander vindt het leuk om te kleien. De een is gewend aan school, de ander moet nog wennen."
 Het is belangrijk dat je in het gesprek kennis maakt met het kind en een band opbouwt, waarbij het kind zijn verwachtingen kan delen met jou. Door dit te delen begrijp je het kind beter.  
 Als leerkracht wil je tenslotte het beste in de kinderen naar boven halen!

We gaan er samen een fijne tijd  van maken!

Zijn er vragen of wil je weten hoe het gaat of waar we mee bezig zijn in de groep, dan staat de deur open. Komt het even niet uit, omdat de kleuters onze aandacht nodig hebben, dan maken we een afspraak.

Juf Silvia
  
                                                                                                                          deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl