Leefstijl

We zijn inmiddels gestart met thema 3 "Ken je dat gevoel?". Een kind kan meestal nog niet uit zichzelf aangeven wat het voelt, denkt of vindt. Om gevoelens te kunnen delen moet het deze eerst leren herkennen en begrijpen. Het doel van deze lessen is om kinderen meer bewust te maken van hun eigen gevoelens en ze te leren die van een ander te herkennen. Daarnaast beschikken kinderen vaak (nog) niet over de juiste woordenschat om precies aan te kunnen geven hoe ze zich voelen. Ze weten wel of ze blij of boos zijn, maar het exacte gevoel dat achter die blijdschap of boosheid schuilgaat, kunnen ze niet verwoorden. In dit thema breiden kinderen daarom hun emotionele woordenschat uit..  

Praten en luisteren is het onderwerp van Thema 2. Dit thema gaat over communiceren: over met elkaar praten, naar elkaar luisteren en over samen stil zijn. In de eerste lessen staat in alle groepen het luisteren centraal. Deze vaardigheden worden steeds anders belicht en elk jaar uitgebreid. In groep 7/8 komt actief luisteren uitgebreid aan de orde. Kinderen ervaren dat luisteren een actieve bezigheid is omdat je bezig bent de ander zo goed mogelijk te begrijpen. Vragen stellen en samenvatten zijn belangrijke vaardigheden.

les 1: Ik luister! (over goed luisteren en begrepen worden)
les 2: Leuk om te weten. (over het stellen van vragen)
les 3: Hoe je denkt, maakt wat je ziet en hoort. (over waarneming en hoe deze wordt beïnvloed)
les 4: Stel je voor! (over het belang van een eerste indruk)


Deze week starten we met Thema 1 van onze methode Leefstijl:
De groep? Dat zijn wij!
Alle groepen besteden vooral aandacht aan de sfeer in de groep. Als deze goed is voelen de kinderen zich beter op hun gemak; zowel bij elkaar als bij hun leerkracht.
Dit is goed voor hun persoonlijke ontwikkeling en de creativiteit binnen de groep.
In alle klassen maken de leerlingen samen met de leerkracht afspraken over gedrag.
Daarnaast is er aandacht voor samen spelen en vriendschap. 

De opbouw van de lessen leefstijl ziet er als volgt uit:
Ieder thema bestaat uit 4 lessen: eerst wordt het onderwerp op speelse wijze aangeboden. Dan volgt een verdieping en tot slot een verwerking en afronding.
De leefstijllessen zijn verbonden met energizers: een korte, vrolijke, activerende groepsactiviteit.
Plezier hebben met elkaar is daarbij een belangrijk doel.

De afspraken die groep 7/8 heeft gemaakt zijn:

- We zijn lief voor elkaar

- We laten iedereen in zijn/haar waarde.

- We vertonen sportief gedrag.

- We accepteren en respecteren elkaar.

- We luisteren naar elkaar.

- We reageren positief.

- We houden rekening met elkaars gevoel.

- We praten onze ruzies uit.

- We helpen elkaar.
De afspraken hebben de kinderen "ondertekend" met een foto en handtekening.
 

We hebben in les 2 gesproken over veiligheid. Veiligheid betekent in de klas dat het "niet gevaarlijk" is, maar ook dat er "vertrouwen" is en dat je "je veilig voelt bij elkaar". We hebben gepraat over wat veiligheid is en hoe we kunnen zorgen dat iedereen zich veilig voelt op school. Als afsluiting hebben de kinderen een "elfje" gemaakt over veiligheid.

Veiligheid
veilig voelen
veilig in de klas
voel jezelf veilig thuis
veiligheid.

Tessa groep 7

Veiligheid
prettig voelen
je kan het!
blijf echt altijd jezelf
succes.

Eefje groep 7

School
veilige school
mijn veilige school
mijn veiligheid op school
veiligheid.

Rick groep 8

Veiligheid
veilig voelen
veilig op school
veiligheid is belangrijk
veilig.

Marloes groep 7

Veilig
aardig zijn
veilig is vertrouwen
ik voel me veilig
prettig.

Michelle groep 7

Ik
voel me
veilig op school
want ik heb vertrouwen
veiligheid.

Bram groep 8

Vrijheid
fijn voelen
jij hoort erbij
weten dat het mag
veiligheid.

Mats groep 7

Veilig
veilig zijn
voel je fijn
ik voel me veilig
veilig.

Imme groep 7

Veiligheid
kijk uit!
veiligheid altijd voorop
overal moet veilig zijn
veilig.

Sharon groep 7

Ik
ben ik
ben ik veilig
ben ik veilig hier
veilig.

Luca groep 8

Veilig
veilig zijn
veilig op school
veilig in de klas
veilig.

Sil groep 8

Veilig
ben veilig
ik ben veilig
ik ben veilig hier
vrijheid.

Senna groep 7

Veilig
veilig heid
ik ben veilig
jij hoort erbij
veilig.

Chess groep 7

Ik
ga vandaag
naar de bibliotheek
dat wordt vast heel
leuk.

Jelle groep 7

Ik
voel me
heel erg veilig
in de gele klas
fijn.

Stan groep 8

Veilig
op school
ik ben veilig
ik ben op school
veilig.

Elise groep 8

Mooi he? Zo trots!!

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl