Thema 5 leefstijl: Allemaal anders, iedereen gelijk.

Dit thema wat we nu in de klas gaan behandelen gaat over verschillen en overeenkomsten tussen mensen. Hoe ga je om met die verschillen? Hoe zeg je "nee" en hoe ga je om met conflicten, terwijl je toch rekening houdt met elkaar.
Les 1 gaat over cyberpesten; pesten via de computer of de telefoon. De kinderen denken na over de gevolgen van pesten. Ze leren manieren om met cyberpesten om te gaan en het te stoppen.

In les 2 ervaren de kinderen dat de manier waarop je iets zegt, van invloed is op hoe het bij anderen overkomt. Ze leren een onderscheid te maken tussen iets agressiefs, aarzelend en assertief te weigeren.


Iedereen heeft eigen opvattingen over wat goed of slecht is. De kinderen leren in les 3 dat de ideeën daarover normen en waarden worden genoemd. Ook leren ze dat ze veel van hun eigen waarden en normen meekrijgen van thuis, en als ze gelovig zijn ook van hun godsdienst.

In les 4 leren ze welke feesten er zoal op de wereld zijn en wat er dan eigenlijk wordt gevierd. De kinderen gaan op onderzoek uit naar de achtergrond van verschillende feesten.


De regels die groep 7/8 gemaakt heeft:


- iedereen is welkom
- we behandelen iedereen gelijk
- we vertonen sportief gedrag
- we accepteren en respecteren elkaar
- we luisteren naar elkaar
- we zijn positief
- we houden rekening met elkaars gevoel
- we praten onze ruzies uit
- we helpen elkaar
GEDICHTEN LEEFSTIJL

Morgen

Over morgen
maak ik me veel zorgen
wat er dan gebeurt
daarover word er in mijn hoofd gezeurd
niemand kan het weten
of alles wordt uit je hoofd weggevreten
maar nu maak ik me geen zorgen
over de dag van morgen.
Tigo groep 7

Verdriet is iets....
Verdriet is iets waar ik niet over schrijven kan.
Verdriet is iets wat bij niemand hetzelfde is.
Verdriet is iets wat komt en weg gaat.
Verdriet is iets van jou.
Verdriet is iets wat jouw gevoel bij het zien van de wereld is.
Liewe groep 8

Plofkip
Pikken uit irritatie elkaar leeg
Leeg gepikt
Ophokregel
Eieren van ophokkippen
Kipcadeau organisatie voor betere kip
Iemand die dat doet is gek
Pluimveebedrijven
David groep 8

Verdriet
Vervelend
eindeloos
rot gevoel
dood
raar
iedereen heeft verdriet
eng
thuis moet je je erbij voelen.
Gino groep 8


Chapacoense
Een vliegtuig, een crash.
Zoveel mensen omgekomen door 1 crash.
Een heel voetbalteam, de staf, de spelers
allemaal weg, op een naar na.
Veel verdriet, maar het is niet meer terug te halen.
Op weg naar de finale.
Is het klaar.
Chapacoense.
Boyd groep 8


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl