Rekenen​:


Wat leert groep 7 de aankomende weken:


Blok B2

- het verkennen van de getallen groter dan 1000000

- je vergelijkt gelijkwaardige breuken

- je leert de oppervlakte te bepalen van on(regelmatige) figuren

- je leert delen met de rekenmachine

- je oefent grote deelsommen; 861 : 14 =

- je rekent procenten uit 1% 8%

- je oefent met inhoudsmaten met en zonder komma 

- je leest percentage af uit een cirkeldiagram

- je oefent cijferend vermenigvuldigen

- je oefent met kommagetallen met drie decimalen op de getallenlijn

- je herhaalt contextopgaven

 

 

 

Wat leert groep 8 de aankomende weken:

B-werkboeken

De kinderen zijn nu in feite klaar met het rekenprogramma van de basisschool.  In deze periode tot aan de zomervakantie gaan we de opgedane rekenvaardigheden onderhouden. We gaan de lesstof van groep 7 en groep 8 herhalen.  Dit gebeurt op het eigen niveau van de kinderen. Er zijn 3 niveaus: minimum, basis en plus. De leerstof is onderverdeeld in 8 thema’s, alleen voor de plusgroep zijn er 9 thema’s. We werken gelijktijdig aan hetzelfde thema. 


De thema’s zijn:

Thema 1: Getallen en bewerkingen

Thema 2: Kommagetallen

Thema 3: Breuken

Thema 4: Procenten

Thema 5: Meten

Thema 6: Meetkunde

Thema 7: Informatieverwerking 1 (diagrammen en grafieken)

Thema 8: Informatieverwerking 2 (folders, brochures, advertenties, afbetalingen, persoonlijke lening krantenberichten)

Thema 9: Tijd
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl