Rekenen​:


Wat leert groep 7 de aankomende weken:

- je leert grote getallen afronden op een honderdduizendtal
- je leert het verschil te bepalen tussen breuken die niet gelijkwaardig zijn; 1/2 of 2/3. Wat is meer?
- je kiest bij lengte, gewicht en inhoud de juiste maat
- je oefent het lezen en gebruiken van de kaart. Hoeveel km is de route?
- je oefent cijferend aftrekken van geldbedragen tot € 10000
- je maakt kennis met optellen en aftrekken van kommagetallen; 3,4 + 1,35 =
- je herhaalt alle maatsystemen. Je leert hoe kubieke maten en inhoudsmaten bij elkaar horen. 1 dm3 = 1 liter
- je oefent aflezen en berekenen van schaal op een kaart
- je oefent cijferend vermenigvuldigen
- je rekent uit hoeveel procent iets ongeveer is. Je moet hierbij ook afronden.
- je leert meerdere gegevens uit 1 staafdiagram aflezen. Je oefent aflezen en invullen van lijngrafieken
- je leert de rekenmachine te gebruiken om deelsommen uit te rekenen en de antwoorden af te ronden
- je oefent het uitrekenen van grote deelsommen
- je leert hoeveel procent erbij komt; 800 gram - tijdelijk 5 % meer
- je ontdekt welk bovenaanzicht hoort bij het vogelvluchtperspectief
- je kiest het juiste antwoord bij verhaaltjessommen

Wat leert groep 8 de aankomende weken:

B-werkboeken:

De kinderen zijn nu in feite klaar met het rekenprogramma van de basisschool.  In deze periode tot aan de zomervakantie gaan we de opgedane rekenvaardigheden onderhouden. We gaan de lesstof van groep 7 en groep 8 herhalen.  Dit gebeurt op het eigen niveau van de kinderen. Er zijn 3 niveaus: minimum, basis en plus. De leerstof is onderverdeeld in 8 thema’s, alleen voor de plusgroep zijn er 9 thema’s. We werken gelijktijdig aan hetzelfde thema. 

De thema’s zijn:

Thema 1: Getallen en bewerkingen

Thema 2: Kommagetallen

Thema 3: Breuken

Thema 4: Procenten

Thema 5: Meten

Thema 6: Meetkunde

Thema 7: Informatieverwerking 1 (diagrammen en grafieken)

Thema 8: Informatieverwerking 2 (folders, brochures, advertenties, afbetalingen, persoonlijke lening krantenberichten)

Thema 9: Tijd


deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl