Rekenen​:


Wat leert groep 7 de aankomende weken:

Blok 4 week  1 t/m 3


- je oefent cijferend optellen en aftrekken van geldbedragen boven de €100
- je gebruikt procenten bij diagrammen
- je leert hoe afstand, tijd en snelheid met elkaar te maken hebben
- je oefent schattend delen: 1824 : 21 = 1800 : 20 =
- je gaat hoofdrekenen met getallen tot 1 miljoen
- je koppelt een breuk aan een kommagetal op de getallenlijn ½ = 0,5
- je berekent afstanden. Je maakt gebruik van kaarten met verschillende schaallijnen.
- je oefent invullen en aflezen van staafdiagrammen
- je oefent cijferend vermenigvuldigen
- je zoekt gelijkwaardige breuken bij elkaar: ¾ = 6/8
- je zoekt uitslagen en ruimtelijke figuren bij elkaar
- je rekent verhaaltjessommen met geldbedragen uit

 

Wat leert groep 8 de aankomende weken:

Blok 4 week 1 t/m 3

 

 week 1
- je oefent met Romeinse cijfers
- je leert delen met rest en doorrekenen achter de komma ( € 187 : 5 = )
- je oefent de relaties tussen breuk, kommagetal en procent (1/5 = 20% = 0,20)
- je oefent met breuken : = - x :
- je oefent in het omzetten van maten ( mm-cm-dm enz)
- je leert de oppervlakte en inhoud uit te rekenen bij een bepaalde schaal
- je leert beeldgrafieken aflezen, interpreteren en ermee rekenen

Week 2:
- je leert vermenigvuldigen en delen met kommagetallen
- je oefent de relaties tussen breuk, kommagetal en procent (1/5 = 20% = 0,20)
- je leert de juiste maateenheid kiezen om een voorwerp te meten
- Je oefent de trap van mm naar km, van mm2 naar km2 en van mm3 naar km3 en oefent met het omzetten van maten.
- je leert verhoudingen noteren: 1 : 4 en rekenen met verhoudingen

Week 3:
- je oefent het delen met kommagetallen
- je herhaalt het cijferend delen
- je leert rekenen met procenten groter dan 100
- je leert rekenen met een kalender
- je leert effecten van knipwerk in vouwblaadjes te beredeneren
- je leert verhoudingen uit te rekenen gewicht/prijs
- je oefent met verhaaltjessommen

 

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl