Aangekondigde staking 5 oktoberGeachte ouders/verzorgers,


Ongetwijfeld heeft u in de landelijke pers of anderszins al vernomen dat het primair onderwijs op 5 oktober 2017 de gehele dag zal staken.

Omdat deze staking door de landelijke vakbonden is uitgeroepen is sprake van een zogenaamde “collectieve actie “. Dat betekent dat al het personeel van onze scholen de mogelijkheid wordt geboden om aan de staking deel te nemen.
De staking wordt ondersteund door de werkgeversorganisaties en heeft als inzet middelen vrij te laten maken die ervoor zorgen dat gelijkstelling met de salarissen in het Voortgezet Onderwijs plaatsvindt, er kleinere klassen komen en vermindering van de werkdruk kan worden geregeld.
Omdat ons personeel de mogelijkheid wordt geboden om te staken, zal er op 5 oktober geen onderwijs worden gegeven en zullen ook geen andere daarmee samenhangende werkzaamheden worden verricht.
Dat betekent dat uw kind de school op 5 oktober niet kan bezoeken. De school zorgt evenmin voor opvang van uw kind.
U zult indien van toepassing de opvang voor uw kind c.q. kinderen op 5 oktober a.s. zelf moeten organiseren. De kosten die daarmee mogelijk gepaard gaan zijn ook voor uw eigen rekening.

Wij beseffen ons terdege dat dat voor u vervelend kan zijn, maar vragen ook om uw begrip voor deze actie.Met vriendelijke groet,

Gerard van der Burgt
Directeur-bestuurder Stichting Oeverwal

Media
  • Screenshot-2017-10-7 juf is boos staking - Google zoeken.png
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl