Medezeggenschapsraad

Wat doen wij?


De medezeggenschapsraad (MR) op basisschool De Ruyter bestaat uit twee geledingen: een ouderdeel (OMR) en een personeelsdeel (PMR). Dit jaar bestaat het ouderdeel uit twee personen: Ingeborg Simonetti-Deppenbroek (moeder van Imme, Mijntje en Tijn Deppenbroek) en Yvonne de Kort (moeder van Liewe en Mats Jansen) Joscha Fasen (leerkracht gr. 7/8 op maandag, dinsdag en woensdag) en Hilde Sanders-Reuser (leerkracht gr.3 op maandag, dinsdag en woensdag) nemen als leerkrachten deel aan de MR.
Dit schooljaar zijn er 8 vergaderingen gepland, waarin de directrice en de MR bij elkaar komen. Deze vergaderingen zijn in de schoolkalender opgenomen.

In de MR praten wij over de inhoud en de uitvoering van het onderwijs op school. De wettelijke basis voor de MR ligt in de Wet medezeggenschap op scholen. De MR heeft afhankelijk van het onderwerp instemmings- of adviesbevoegdheden.

Basisschool De Ruyter is één van de negen scholen van Stichting Oeverwal. Binnen deze stichting bestaat een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR), waarin zowel leerkrachten als ouders van elke school aanwezig zijn. Namens onze school gaan dit schooljaar Ingeborg en Hilde naar de GMR.

Heeft u vragen en/of opmerkingen? U kunt ons altijd aanspreken.
deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl