Oudercommissie

Mogen wij ons even voorstellen….

Wij zijn de oudercommissie van BS De Ruyter in Weurt

De Oudercommissie bestaat uit 7 leden, dat zijn op dit moment:
Iris Wemmers (moeder van Tom, groep 5)
Petra Looman (moeder van Romie, groep 2)
Yvonne Kersten (moeder van Rick, groep 8)
Hanneke Kersjes ( moeder van Sofie, groep 1)
Bianca van Tilburg (moeder van Tess, groep 3) penningmeester
Sandy van Osenbruggen (moeder van Sara, groep 5 en Bram, groep 8) secretariaat
Sandra van Haren (moeder van Fenne, groep 6) voorzitter

De Oudercommissie is een officiële vertegenwoordiging van de ouders naar school toe. Wij zijn een gemotiveerde groep actieve en enthousiaste ouders van kinderen op de Ruyterschool in Weurt. We helpen het schoolteam bij het organiseren en plannen van vieringen, feestjes, sportdagen en uitstapjes. Een andere verantwoordelijkheid die wij op ons nemen is het verfraaien van de school. Denkt u daarbij aan de schilderijen die in de aula hangen of de versieringen bij de verschillende themafeesten zoals bv. Sinterklaas. Bovendien beheert de Oudercommissie het geld van o.a. de ouderbijdrage. Hiervoor wordt jaarlijks een begroting gemaakt. Tijdens een jaarvergadering presenteren we ons jaarverslag en de jaarafrekening aan de school, MR en natuurlijk alle geïnteresseerde ouders van school.

De jaarvergadering vindt dit jaar plaats op 10 oktober 2017 om 20.00 uur in de aula van de Ruyterschool, u bent daarvoor van harte uitgenodigd.


U kunt op deze avond vragen stellen aan de leden van de OC, de activiteiten en de financiën inkijken. Eenmaal per 4 weken komt de Oudercommissie bijeen om te vergaderen, er is altijd een teamlid van de school bij aanwezig. De notulen van deze vergaderingen zijn openbaar en kunt u mocht u hierin interesse hebben opvragen bij de Oudercommissie.

Wat doet de Oudercommissie en waar wordt uw ouderbijdrage aan besteed?


Aan het begin van het schooljaar wordt per activiteit een werkgroep samengesteld, met daarin leden van Oudercommissie en leden van het schoolteam. Deze werkgroepen doen voorbereidingen, voeren uit en plannen gezamenlijk het verloop en werkzaamheden van de activiteit; doen inkopen, versieren de school, brengen ouders op de hoogte, ruimen naderhand alles ook weer op. Nadien wordt de activiteit nog geëvalueerd en wordt er verslag uitgebracht in de eerstvolgende vergadering. De Oudercommissie regelt of financiert kleine aardigheidjes zoals bijvoorbeeld:
-cadeautjes voor alle kinderen van groep 1-8 van de paashaas met iets lekkers voor tijdens de viering.
-versnaperingen en drinken tijdens de activiteiten zoals bv, bij de carnaval,
-een leuke kalender voor groep 8 tijdens de afscheidsmusical en een bijdrage aan het schoolkamp voor groep 8,
-een deel van het schoolreisje, aangevuld met een bijdrage van de ouders zelf, een ijsje voor de kinderen.
-cadeautjes van Sint, schoentraktatie, versieringen van de school en iets lekker met drinken tijdens de viering,
-versieringen voor kerst, traktatie, drinken, een drankje voor de ouders na afloop van de viering.
-een klein presentje, namens alle ouders en kinderen, bij afscheid van een teamlid van school.
-bij het afsluitfeest, laatste woensdag voor de schoolvakantie, de kosten van de verschillende activiteiten, drinken en iets lekkers,
-bijdrage voor het schoolvoetbal en de aanschaf van sportkleding voor de Ruyterschool,
-kortom teveel om op te noemen…

‘’Vrijwillige’’ ouderbijdrage:


Om al deze activiteiten te kunnen financieren worden jaarlijks alle ouders benaderd met het verzoek om een “vrijwillige” ouderbijdrage te betalen voor hun kind(eren). Vrijwillig staat hier bewust tussen haakjes, vanuit het idee dat ieder jaar opnieuw een aantal enthousiaste ouders, samen met de teamleden en andere vrijwillige ouders, zich kunnen inzetten om evenementen voor alle kinderen op de Ruyterschool te Weurt tot een succes te maken.

Het kan natuurlijk voorkomen dat ouders vergeten de bijdrage te betalen of het kwam gewoon even niet uit.
Daarom behoudt de commissie zich het recht om een herinnering te sturen, aan ouders/verzorgers waarvan de bijdrage nog niet is binnen gekomen.

De hoogte van de ouderbijdrage wordt elk jaar in een plenaire oudercommissievergadering vastgesteld.
De Oudercommissie helpt ook om extra centjes in het laatje te krijgen door de organisatie van activiteiten zoals bijvoorbeeld een sponsorloop of kerstmarkt. Met dit geld kan extra materiaal aangekocht worden voor onze kinderen, zoals bijvoorbeeld buitenspeelgoed, sport- en spelmateriaal, sportkleding, etc. In 2016 zijn er van het geld wat opgebracht is door de sponsorloop en kerstmarkt laptops aangeschaft.

Kortom het is fijn als de ouderbijdrage die toch vrijwillig is (op tijd) betaald wordt zodat wij er weer een leuk schooljaar voor de kinderen ervan kunnen maken met alle activiteiten die weer gepland staan!

Alvast onze hartelijke dank hiervoor!

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl