Ouderraad

Mogen wij ons even voorstellen….

Wij zijn de oudercommissie van BS De Ruyter in Weurt

 Voorzitter: Sandra van Haren (moeder Fleur Willems, groep 8 en Fenne Willems, groep 5)

Penningmeester: Marleen Wijting (moeder Jim van Thiel, groep 5 en Sista van Thiel, groep 3)

Secretaris: Sandy van Osenbruggen (moeder Bas van Osenbruggen, middelbare school, Bram van Osenbruggen, groep 7 en Sara van Osenbruggen, groep 4)

Bestuurslid: Yvonne Kersten (moeder Joris Kersten, middelbare school en Rick Kersten, groep 7)

Bestuurslid: Iris Wemmers (moeder Roos Wemmers, middelbare school en Tom Wemmers, groep 4)

Bestuurslid: Petra Looman (moeder Jeremie Looman, middelbare school en Romie Looman, groep 2)

Bestuurslid: Bianca van Tilburg (moeder Tess de Graaf, groep 2)

 

1x per maand komen wij bij elkaar en overleggen dan alle activiteiten in aanwezigheid van Annemiek Breimer. Wij bespreken dan de organisatie t.b.v. feestdagen, schoolreisjes, afsluitfeesten, schoolvoetbal, sportdagen, verkeersexamens, schoolfotograaf, etc.  De verschillende onderdelen hebben wij samen van de juffen verdeeld en zo heeft ieder van ons een taak in de organisatie van bovengenoemde activiteiten. Na de organisatie wordt het e.e.a. via de juffen doorgegeven aan de groepsouders die vervolgens zorgen voor hulpouders ter begeleiding.

 

Door de vele nieuwe leden binnen de oudercommissie, de verhuizing van de school en de samenwerking met de Gruthut, zal het dit jaar nog veel zoeken zijn voor ons, maar we gaan er zeker het beste van maken.

In de lerarenkamer staat ons postvak waar u terecht kunt met uw vragen, verbeterpunten, ideeën, etc. Natuurlijk kunt u ons hiervoor ook aanspreken of een mail sturen aan OCderuyter@gmail.com.

Met vriendelijke groet,

De ouderraad

deze website is gerealiseerd door schoolwapps.nl